Социалните мрежи – едно от предимствата на онлайн-шопинга

Posted by vili 03.02.2016 0 Comment(s)

За да бъде онлайн-шопингът пълноценен в своето изпълнение и детайли, е необходимо бизнесът и потенциалните потребители да имат пространство, в което да извличат или споделят необходимата информация.

 

Посредник в тази ниша се явяват социалните мрежи. Интересът към тях в последните 10 години е неимоверен; понякога с тенденции към спадане, но винаги водещ в комуникацията между голям брой хора.

 

Каква роля играят социалните мрежи в онлайн-шопинга?

 

Онлайн-пазаруването е двустранен процес, а социалните мрежи се явяват като трета страна, където бизнесът и клиентите се разполагат един към друг като вид игра. Бизнесът се предлага, чрез забавна интерактивна маркетинг насока, а клиентите показват към какво имат интерес чрез коментари, снимки и оценки, понякога индиректно за даден продукт, или фирма.

 

Статистически, социалните мрежи са малък канал за осъществяването на реалните онлайн-купувачи и достъпа им до сайтове. Въпреки това, средната стойност на поръчка чрез социалните мрежи винаги е висока. Различните социалните мрежи през годините често сменят водачеството си за средната цена на поръчката. Парадоксално е, че Twitter, който на пръв поглед по-ограничен набор за комуникация, няколко години е държал най-висока средна стойност на поръчката.

 

            Социалната мрежа се превръща в предимство за клиента и бизнеса

 

Социалните мрежи изискват ниски инвестиции, но позволяват висока възвращаемост. Препоръчително е  за всеки интернет-търговец, който иска да осъществява онлайн-търговия да предлага достъп до себе си и чрез социална платформа. Въпреки, че търсачките са водещи в доставянето на информация за продуктите, нишата, която социалните мрежи предлагат трябва да се използва. Когато малкият и средният бизнес започнат да виждат потенциала за възвращаемост на инвестициите, те несъмнено ще се отворят към клиентите, което органично ще повиши интереса към техния продукт.

 

Статистиката е право в целта на това твърдение – най-голям е процентът от хората пазаруващи онлайн, които имат информираност за продукта високо над средната.

 

Онлайн-шопингът позволява на клиентите  да гледат на онлайн-пазаруването като на тяхно естествено право, което трябва да бъде посредствано и без много пречки; поведение, което самите социалните мрежи принципно осигуряват.