Прогнози, предимства и стоки на онлайн-шопинга

Posted by vili 02.02.2016 0 Comment(s)

 Прогноза за онлайн-шопинга

 

 Предвижданията и прогнозите за онлайн-шопинга в следващите години, както за неговото развитие, така и за неговите приходи, са само в нарастваща посока. Очаква се в края на 2016г, растежът на пазара да се е покачил до 370 милиарда долара.

 

 Най-голям дял от приходите ще продължава да е ръцете на хората на възраст от  25 до 54 години, като жените-пазаруващи ще продължават да имат превес пред мъжете, които се ползват от услугите на онлайн-пазаруването.

 

  От растеж към предимства  

 

 Онлайн-шопингът е все по-достъпен откогато и да било. Дигиталната епоха с въвеждането на таблети, смартфони, леснодостъпни системи за обмен на финансови средства и по-сигурни системи, доведе до това, че електронната търговия генерира все повече средства и увеличава броя на услугите.

 

 Това от своя страна води до увеличаване броя на потенциалните потребители, редовните клиенти, международния обмен на средства и информация. Бизнесите могат да насочват своя маркетинг към много по-лесно разпознаваеми таргет групи, а от своя страна клиентите имат много по-бърз достъп до информация за конкретния продукт от който се интересуват.

 

 Достъп на голям брой хора до голям брой продукти, които никога не са били толкова достъпни за тях. Това означава буквално междукултурен обмен чрез онлайн-пазаруването

 

 Онлайн-пазаруването създава по-добри условия за бизнес и в градската среда, като помага на клиентите да реагират в ситуации, които не

 

Какво пазаруват хората онлайн?

 

 Според авторитетни онлайн-проучвания, хората избират най-често онлайн-шопинг за продукти свързани с дигитално съдържание и абонамент, електронни устройства; цветя, картички и подаръци за празници; компютърен хардуер; облекло и прилежащите аксесоари.

 

 

 Специфичното поведение на клиентите в интернет, може да бъде прогнозирано и проследено като тенденция, но има една индивидуална особеност, която трудно може да бъде дефинирана и затова тя остава единствено като прогноза. Това е така, защото клиентите чувстват интернет като ‘своето място’, виртуалната разходка е свобода за тях, а онлайн-шопингът личен избор. Всяка намеса в това интимно пространство, което те виждат като свободно е грешка и затова бизнесът има важната задача да осигури правилната атмосфера.